Neidio i'r prif gynnwy

Cynllun Blynyddol

Croeso i’n Cynllun 2021-2024 ar gyfer Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (PCGC), sy’n nodi ein blaenoriaethau gweithredol allweddol ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Mae ein cynllun yn cynnwys sut y byddwn yn parhau i gefnogi ein partneriaid i leihau pedwar niwed COVID-19, gan sicrhau cydbwysedd priodol wrth ddiffinio ein nodau tymor hwy dros y 3 blynedd nesaf.

Datblygwyd ein cynllun mewn cydweithrediad â’n partneriaid ac mae’n disgrifio pwy ydym ni, beth rydym yn ei wneud a sut rydym yn mynd i lunio dyfodol ein gwasanaethau.

Cynllun Blynyddol

 

pdf icon
 
Cynllun Blynyddol PCGC ar gyfer 2021-22 gan gynnwys rhagolwg at 2022-2024 (PDF, 17.4MB)

 

Dogfennau Defnyddiol

Gellir gweld fersiynau blaenorol o’r Cynllun Tymor Canolig Integredig isod:
 

 

pdf icon
 
Crynodeb Cynllun Tymor Canolig Integredig 2019-22 (PDF, 8.35MB)

 

pdf icon
 
Crynodeb Cynllun Canolig Integredig 2019-22 (PDF, 17.1MB)

 

pdf icon
 
Crynodeb Cynllun Canolig Integredig 2018-21 (PDF, 11.7MB)

 

Rhannu: