Neidio i'r prif gynnwy

Margaret Foster

Cadeirydd, Pwyllgor Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

Ar ôl gweithio yn GIG Cymru er 1974, mae Margaret yn dod â phrofiad sylweddol ac eang i'r Bartneriaeth Cydwasanaethau.

Yn ystod ei gyrfa mae Margaret wedi arwain y gwaith o sefydlu Ymddiriedolaeth Dwyrain Morgannwg yn 1994 ac, yn ddiweddarach, Ymddiriedolaeth Pontypridd a'r Rhondda. O fis Ebrill 2008, roedd Margaret yn dal swydd Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Cwm Taf ar ôl y broses uno, gan arwain y gwaith o sefydlu Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf wedi hynny.

Mae Mrs Foster hefyd wedi dal swyddi Anweithredol gan gynnwys penodiadau i'r Bwrdd Sgiliau Iechyd, Cyfarwyddwr Anweithredol Cymdeithas Adeiladu'r Principality ac aelod o Bwyllgor Taliadau a Phenodiadau a Phwyllgor Archwilio'r Gymdeithas a Llywodraethwyr Prifysgol Morgannwg, gan weithredu fel Cadeirydd y Pwyllgor Cyflogaeth.

Ar hyn o bryd, mae Mrs Foster yn dal swydd Comisiynydd ar Gyngor Sir Ynys Môn ac fe'i penodwyd gan y Gweinidog Llywodraeth Leol.

Margret Foster

 

Cyswllt

Ymholiadau

Gareth Price

Ffon: 01443 848571

 

Rhannu: