Neidio i'r prif gynnwy

Safon Cronfa Risg Cymru

Er mwyn cefnogi sefydliadau i ganolbwyntio ar wneud gwelliannau yn y maes hwn, mae safon Cronfa Risg Cymru wedi'i datblygu. Bydd cydymffurfiad â'r safon hon yn cael ei asesu gan aseswyr clinigol Cronfa Risg Cymru a bydd y canfyddiadau'n cael eu hadrodd i gyrff iechyd Cymru gydag argymhellion ar gyfer unrhyw welliannau i'r broses cydsynio i driniaeth gyda'r nod o wella gofal cleifion a lleihau'r risg o hawliadau yn y dyfodol.