Neidio i'r prif gynnwy

Our Staff

Ein Staff

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gofynion addysgol a gofynion sgiliau ein gweithlu fel y gallwn ddarparu gwasanaeth o safon fyd-eang i’n cwsmeriaid a’n rhanddeiliaid.

Our Customers

Ein Cwsmeriaid

Rydym wedi ymrwymo i greu a meithrin ymagwedd gadarnhaol at wasanaeth cwsmeriaid lle rydym yn ymdrechu i ragori ar ddisgwyliadau ein cwsmeriaid yn gyson.

Our Suppliers

Ein Cyflenwyr

Dewch o hyd i wybodaeth am sut i gofrestru am gyfleoedd contract a manylion am y mathau o nwyddau a gwasanaethau a gaiff eu caffael gan Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru.

Amdanom ni

Mae PCGC yn darparu ystod eang o wasanaethau gweinyddol, technegol a phroffesiynol o ansawdd uchel i GIG Cymru.

Working for us

Gweithio i ni

Darganfyddwch ragor am gyfleoedd gyrfa ym Mhartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru.

Our Achievements

Ein Cyflawniadau

Gweler ein cyflawniadau sefydliadol diweddar ar ran Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau ledled Cymru.

Publications icon

Cyhoeddiadau

Gallwch ddod o hyd i’n Cynllun Tymor Canolig Integredig, ein Hadolygiad Blynyddol a rhagor yn ein cyhoeddiadau corfforaethol.

COVID-19 icon

COVID-19

Darganfyddwch ragor o wybodaeth ynghylch Covid-19 a’n gwasanaethau.

Newyddion

Gweler yr holl newyddion diweddaraf gan Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru yma.

Ein Gwasanaethau

Rhaglenni Cymru Gyfan

Ymhle gallwch ddod o hyd i ni?

Mae staff Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru wedi’u lleoli ledled Cymru. Darganfyddwch ragor am ein lleoliadau isod.

Rhannu: