Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglenni Cymru Gyfan

Cofnodi Digwyddiadau Gofal Sylfaenol Cymru
Governance e-Manual
e-Lawlyfr Llywodraethu

Mae’r llawlyfr yn rhoi cyngor ac arweiniad ar bob agwedd ar lywodraethu yn GIG Cymru.

All Wales Laundry Service Icon
Adolygiad o Wasanaethau Golchdy Cymru Gyfan

Amcan y prosiect oedd adolygu unedau prosesu golch GIG Cymru yn erbyn canllawiau arfer gorau’r diwydiant.

Once For Wales Service Icon
System Rheoli Pryderon Unwaith dros Gymru

Mae’r System Rheoli Pryderon Unwaith dros Gymru yn ffordd newydd i fyrddau iechyd ac ymddiriedolaethau’r GIG yng Nghymru fynd ati i adrodd, gofnodi, fonitro, olrhain, dysgu a gwneud gwelliannau.

Planning Programme For Wales Icon
Rhaglen Ddysgu ym maes Cynllunio

Mae’r academi yn cynnig cyfleoedd i sicrhau cymhwyster proffesiynol mewn cynllunio gofal iechyd ynghyd â digwyddiadau dysgu mwy traddodiadol.

PROMPT Wales Icon
PROMPT Cymru

Mae PROMPT (Hyfforddiant Amlbroffesiynol Obstetrig Ymarferol) yn becyn hyfforddiant amlbroffesiynol sy’n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer argyfyngau obstetrig.

Trawsnewid Mynediad at Feddyginiaethau

Rhaglen GIG Cymru yw Trawsnewid Mynediad at Feddyginiaethau (TRAMS) ar gyfer sefydlu Gwasanaeth Technegol Fferyllol a rennir i Gymru.

CIVA @ IP5

Mae CIVA @ IP5 yn wasanaeth paratoi moddion sy'n gweithredu o'n warws dosbarthu cenedlaethol.

Croeso i SganioErDiogelwch Cymru

Ym mis Mehefin 2021, cymeradwyodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol achos busnes llawn a buddsoddiad cysylltiedig fel y camau cyntaf tuag at ymgorffori egwyddorion ac arferion SganioErDiogelwch ledled Cymru. Mae diogelwch cleifion wrth wraidd y rhaglen ac mae safonau data a thechnoleg chipio data yn cael eu cyflwyno ledled GIG Cymru.

Ddyletswydd Gonestrwydd - Gwybodaeth i Staff

Mae’r Ddyletswydd Gonestrwydd yn ofyniad cyfreithiol i Sefydliadau GIG Cymru fod yn agored ac yn onest gyda’r defnyddwyr gwasanaethau sy’n derbyn gofal a thriniaeth. Amlinellir hyn yn Neddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) 2020.  

Rhannu: