Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglenni Cymru Gyfan

Governance e-Manual
e-Lawlyfr Llywodraethu

Mae’r llawlyfr yn rhoi cyngor ac arweiniad ar bob agwedd ar lywodraethu yn GIG Cymru.

All Wales Laundry Service Icon
Adolygiad o Wasanaethau Golchdy Cymru Gyfan

Amcan y prosiect oedd adolygu unedau prosesu golch GIG Cymru yn erbyn canllawiau arfer gorau’r diwydiant.

Once For Wales Service Icon
System Rheoli Pryderon Unwaith dros Gymru

Mae’r System Rheoli Pryderon Unwaith dros Gymru yn ffordd newydd i fyrddau iechyd ac ymddiriedolaethau’r GIG yng Nghymru fynd ati i adrodd, gofnodi, fonitro, olrhain, dysgu a gwneud gwelliannau.

Planning Programme For Wales Icon
Rhaglen Ddysgu ym maes Cynllunio

Mae’r academi yn cynnig cyfleoedd i sicrhau cymhwyster proffesiynol mewn cynllunio gofal iechyd ynghyd â digwyddiadau dysgu mwy traddodiadol.

PROMPT Wales Icon
PROMPT Cymru

Mae PROMPT (Hyfforddiant Amlbroffesiynol Obstetrig Ymarferol) yn becyn hyfforddiant amlbroffesiynol sy’n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer argyfyngau obstetrig.

Trawsnewid Mynediad at Feddyginiaethau

Rhaglen GIG Cymru yw Trawsnewid Mynediad at Feddyginiaethau (TRAMS) ar gyfer sefydlu Gwasanaeth Technegol Fferyllol a rennir i Gymru.

CIVA @ IP5

Mae CIVA @ IP5 yn wasanaeth paratoi moddion sy'n gweithredu o'n warws dosbarthu cenedlaethol.

Rhannu: