Neidio i'r prif gynnwy

Llesiant a Pherthyn

A group of people all putting their hands in the middle on top of each other. 

Iechyd a Llesiant

Yn PCGC, rydym yn blaenoriaethu iechyd a llesiant ein cydweithiwr. Rydym yn deall pwysigrwydd gofalu am ein hunain a’n gilydd, darparu cyfleoedd i ddysgu am bwysigrwydd iechyd a llesiant yn y gweithle, sut i reoli hyn yn effeithiol a ffyrdd y gallwn gefnogi ein gilydd i fod y gorau y gallwn fod. Mae gan ein cydweithwyr fynediad at y gweithgareddau a’r buddion iechyd a llesiant canlynol:

 

 

 
Rhannu: