Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau Cyflogaeth

 

Mae Gwasanaethau Cyflogaeth yn gyfrifol am ddarparu’r ystod lawn o wasanaethau Penodi hyd at Ymddeoliad i GIG Cymru.

Mae Gwasanaethau Dyfarniadau Myfyrwyr yn cefnogi Graddedigion Gofal Iechyd gyda’u ceisiadau am gyllid bwrsariaeth.  Rydym ni’n paru graddedigion iechyd trydedd flwyddyn â swyddi yn GIG Cymru, â’r nod o wneud yr adenillion ar fuddsoddiad mwyaf posibl a chyflogi graddedigion mor gyflym â phosibl.

 

Hoffai GIG Cymru gymryd y cyfle hwn i dynnu’ch sylw at swyddi gwag dros dro COVID a swyddi gwag parhaol sydd ar gael ar hyn o bryd.