Neidio i'r prif gynnwy

e-Lawlyfr Llywodraethu

Governance manual

Mae e-Lawlyfr Llywodraethu GIG Cymru yn eiddo i Lywodraeth Cymru a chaiff ei lywodraethu ganddi.

Mae'r llawlyfr yn rhoi cyngor ac arweiniad ar bob agwedd ar lywodraethu yn y GIG yng Nghymru. Mae'r fframwaith ar gyfer y llawlyfr yn seiliedig ar Egwyddorion Llywodraethu Sy'n Canolbwyntio ar y Dinesydd Llywodraeth Cymru, sy'n berthnasol i bob corff cyhoeddus yng Nghymru.