Neidio i'r prif gynnwy

Ardal Staff

Mae’r wybodaeth hon yn gywir o 20.06.2022

 

 

Rhwydwaith LGBTQIA+ a Chynghreiriaid PCGC

Rydym yn croesawu cynghreiriaid yn ogystal ag aelodau o’r gymuned LGBTQIA+ wrth ymuno â’n rhwydwaith Balch. Mae’r rhwydwaith hwn yn edrych ar ffyrdd i gefnogi ein gilydd a’n cydweithwyr ar draws PCGC, gan gynnwys cefnogi digwyddiadau Pride lleol drwy ymgysylltu a chyfathrebu, ac adolygu cyfleoedd ar gyfer gwelededd LGBTQIA+ yn y sefydliad.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno, cysylltwch â NWSSP.Inclusion@wales.nhs.uk 

BALCH PROUD network logo

 

 

Gwybodaeth COVID-19 yn ôl ardal y Bwrdd Iechyd / Ymddiriedolaeth

Mae'r canlynol yn rhestr o dudalennau Byrddau Iechyd / Ymddiriedolaethau’r GIG ar draws GIG Cymru sy'n darparu'r wybodaeth Coronafeirws ddiweddaraf yn ôl ardal.

Mae’r wybodaeth ar y tudalennau hyn yn cynnwys: sut i gael prawf, manylion cyswllt, mesurau wrth ymweld â safleoedd ysbytai, gwybodaeth am wasanaethau cyffredinol, Cwestiynau Cyffredin, adfer o effeithiau COVID-19 a’r rhaglen Profi, Olrhain, Diogelu.

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan: https://bipab.gig.cymru/coronafeirws/canolfannau-profi/

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: https://bipbc.gig.cymru/cyngor-iechyd/ailddechrau-ein-gwasanaethau-yn-ddiogel-yn-ystod-covid-19/

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro: https://bipcaf.gig.cymru

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg: https://cwmtafmorgannwg.wales/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: https://biphdd.gig.cymru/gofal-iechyd/gwybodaeth-covid-19/

 

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys: https://biap.gig.cymru/coronafeirws/

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe: https://bipba.gig.cymru/coronafeirws-covid-19/gwybodaeth-coronafeirws-covid-19/

 

Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre: http://www.velindre-tr.wales.nhs.uk/hafan

 

 

Dogfennau defnyddiol

Sylwch fod yr wybodaeth yn ymwneud yn uniongyrchol â gweithwyr PCGC. Os ydych chi'n gweithio i Fwrdd Iechyd / Ymddiriedolaeth bydd angen i chi gysylltu â'i Adran Gweithlu i gael cyngor perthnasol ar eich sefyllfa.

Os oes gennych ymholiad nad yw'n cael ei ateb isod, e-bostiwch: nwssp.workforce@wales.nhs.uk

Os yw'ch ymholiad ar frys, cysylltwch drwy ffonio 01443 848564 neu 01443 84860

 

 

Cwestiynau Cyffredin COVID-19 ar gyfer Rheolwyr a Staff – Hydref 2020 29.05.2020

 

 

 

 

 

Rhannu: