Neidio i'r prif gynnwy

Mae Gwasanaethau Atal Twyll Cymru y GIG

Fraud Investigation Cylch gwaith Gwasanaeth Atal Twyll GIG Cymru yw nodi a mynd i’r afael â throseddau economaidd fel twyll, llwgrwobrwyo a llygredd yn GIG Cymru. Mae Gwasanaeth Atal Twyll GIG Cymru yn darparu gwasanaethau ymchwilio troseddol ac ariannol arbenigol i bob corff iechyd yng Nghymru.