Neidio i'r prif gynnwy

Y gwasanaethau yr ydym ni'n eu darparu (A-Y)

Mae hwn yn fersiwn beta. Bydd rhagor o wasanaethau'n cael eu hychwanegu.

Mae rhoi gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid yn rhan annatod o ddarparu gwasanaethau i unigolion a chymunedau. Mae PCGC wedi ymrwymo i greu ac i ddatblygu dull cadarnhaol o ymdrin â gwasanaeth cwsmeriaid, gan ymdrechu i ragori ar ddisgwyliadau ein cwsmeriaid ac i greu amgylchedd lle mae gwasanaeth i gwsmeriaid yn elfen graidd o reoli a darparu gwasanaethau.

blue car by the sea
Cynllun Car

Gan gynnwys meini prawf cymhwysedd, gwneud cais am gar llog, rheoli cais am gar llog, didyniadau car llog.

man and woman reading notes on paper
Cyflogi Pobl

Gan gynnwys recriwtio, ymholiadau cyflog, ymholiadau staff banc a therfynu staff

Derbyn Cyllid y GIG ar gyfer eich Astudiaethau

Gan gynnwys Ymgeisio am Fwrsariaeth, Rheoli eich cais am fwrsariaeth a Thalu bwrsariaethau.

Rhannu: