Neidio i'r prif gynnwy

Amdanom ni

Ein nod yw cynorthwyo GIG Cymru trwy greu sefydliad cydwasanaethau pwrpasol sydd â hunaniaeth unigryw, sydd:

  • Yn rhannu safonau gweithredu cyffredin yn unol â’r arfer gorau.
  • Yn ddigon mawr i fanteisio ar arbedion maint a phŵer prynu wrth wella ansawdd
  • Yn meddu ar ethos gofal cwsmeriaid rhagorol ac sy’n canolbwyntio ar ansawdd gwasanaethau.

O ganlyniad, byddwn yn gweithredu i gefnogi'r Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau statudol GIG Cymru, fel y gallant, yn eu tro, ganolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau rheng flaen yn lleol yn fwy effeithiol. Yn ogystal, bydd y sefydliad yn darparu cyngor a chefnogaeth broffesiynol i Lywodraeth Cymru.

docx icon

 

Pwy ydym ni a beth rydym ni’n ei wneud (DOCX,11.79mb)

 

Sicrhau Gwerth, Arloesi a Rhagoriaeth drwy Bartneriaeth

 

 
 

 

Ein Gwerthoedd Craidd

 

Gweithio gyda'n gilydd

 

Arloesi

 

Gwrando a Dysgu

 

Cymryd Cyfrifoldeb

 

Ein Strwythur

Mae PCGC yn sefydliad cydfuddiannol annibynnol, sy’n eiddo i GIG Cymru ac yn cael ei gyfarwyddo ganddo. Cafodd ei ffurfio ar 1 Ebrill 2011 er mwyn darparu gwasanaethau proffesiynol, technegol a gweinyddol rhagorol sy’n canolbwyntio ar y cwsmer i bob un o’r Byrddau Iechyd a’r Ymddiriedolaethau yn GIG Cymru.

 

 

pdf icon

 

Strwythur Sefydliadol Partneriaeth Cydwasanaethau Cymru (PDF, 82KB)

 

 

Rhannu: