Neidio i'r prif gynnwy

Ymholiadau'r Wasg a Chyfryngau

Press and Media
Tîm Cyfathrebu NWSSP sy’n rheoli’r holl ymholiadau gan y cyfryngau yn ogystal â cheisiadau i ffilmio a thynnu lluniau yn ein holl gyfleusterau a’n gwasanaethau.
 
Ein nod yw ymateb yn gadarnhaol ac yn agored i bob cais gan y cyfryngau sy’n rhesymol.  Rydym hefyd yn awyddus i gymryd camau pendant i hyrwyddo gwaith ein staff a gwasanaethau yn y cyfryngau.
 
Dylid cyfeirio holl ymholiadau’r cyfryngau, o ddydd Llun i ddydd Gwener 9am – 5pm, at y Tîm Cyfathrebu ar:
 
Ffôn: 01443 848534 E-bost: nwssp.communications@wales.nhs.uk

 

Cyfryngau Cymdeithasol

Gallwch bellach ddal i fyny gyda holl newyddion diweddaraf y Bartneriaeth Cydwasanaethau ar Trydar, YouTube ac LinkedIn:
 

 

Ceisiadau i dynnu lluniau a ffilmio

Mae Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru yn derbyn ceisiadau rheolaidd i ffilmio a thynnu lluniau ar ein safle neu gyda’r staff yn eu swydd broffesiynol.
 
Dylid cyflwyno pob cais yn ysgrifenedig i’r Rheolwr Cyfathrebu drwy nwssp.communications@wales.nhs.uk i ddechrau. Oni chytunir fel arall, mae’n rhaid i aelod o’r Tîm Cyfathrebu fod yn gwmni i’r criw ffilmio a’r ffotograffwyr drwy’r amser.
 

Media Graphic

Rhannu: