Neidio i'r prif gynnwy

Aelodau o'r Pwyllgor

 

Tracy Myhil

Cadeirydd
Aelod Annibynnol

Huw Thomas Huw Thomas

Is-gadeirydd
Cyfarwyddwr Cyllid Dros Dro
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

 

Neil Frow Neil Frow

Rheolwr Gyfarwyddwr
Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

Denise Roberts Chris White

Phrif Swyddog Gweithredol 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Denise Roberts Hywel Daniel

Cyfarwyddwr Gweithlu a Datblygu Sefydliadol (Dros Dro)
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Denise Roberts Huw George

Chyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau a Chyllid
Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

Denise Roberts Chris Lewis

Cyfarwyddwr Cyllid (Dros Dro)
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Geriant Evans Geraint Evans

Cyfarwyddwr Gweithlu a Datblygu Sefydliadol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Steve Ham Steve Ham

Prif Weithredwr
Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre

Denise Roberts Pete Hopgood

Cyfarwyddwr Cyllid
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Sue Hill

Cyfarwyddwr Cyllid
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Chris Turley Chris Turley

Cyfarwyddwr Cyllid Dros Dro
Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Eifion Williams MBE

Cyfarwyddwr Cyllid
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Rhannu: