Neidio i'r prif gynnwy

Ein Cyhoeddiadau

Nurses Talking
Grŵp Cydweithredol Gwrth-drais y GIG

Cydnabyddir bod staff y GIG (mewn ysbytai, yn y gwasanaeth ambiwlans, yn y gymuned ac ym maes Gofal Sylfaenol) yn fwyaf tebygol o wynebu trais a chamdriniaeth yn y gwaith.

Case Studies<br>
Ein Cyflawniadau

Gweler ein cyflawniadau sefydliadol diweddar ar ran Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau ledled Cymru.

Cynllun Blynyddol

Croeso i’n Cynllun 2021-2024 ar gyfer Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (PCGC), sy’n nodi ein blaenoriaethau gweithredol allweddol ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Annual Review
Adolygiad Blynyddol
Mewn Partneriaeth

Bob chwarter, rydym ni’n cyhoeddi ein taflen newydd ddwyieithog allanol sef 'Mewn Partneriaeth'. Nod y cyhoeddiad yw taflu goleuni ar sut y mae Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru wedi cyflawni dros y Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau ledled Cymru.

Rhannu: