Neidio i'r prif gynnwy

Ein Cyhoeddiadau

Annual Review
Adolygiad Blynyddol

Mae’r adolygiad yn tynnu sylw at y meysydd o gynnydd a gwelliannau allweddol rydym wedi’u gwneud ac mae’n rhoi cipolwg ar yr ystod eang o gefnogaeth y mae PCGC yn ei gynnig i fyrddau iechyd ac Ymddiriedolaethau’r GIG yng Nghymru, fel y gallant, yn eu tro, ganolbwyntio ar gyflenwi gwasanaethau rheng flaen yn lleol yn fwy effeithiol.

Cynllun Gweithredu Datgarboneiddio 24/26

Mae Cynllun Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (PCGC) ar gyfer 2024-2026, yn nodi ein hymrwymiad a chamau gweithredu i leihau carbon yn ein sefydliad am y ddwy flynedd nesaf.

Case Studies<br>
Ein Cyflawniadau

Gweler ein cyflawniadau sefydliadol diweddar ar ran Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau ledled Cymru.

Rhannu: