Neidio i'r prif gynnwy

Ein Staff

Staff

Arfer Da a Chydnabyddiaeth

Trwy gydnabod a rhannu enghreifftiau o arfer da ac achredu ar draws Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (PCGC) a’n partneriaid, rydym wrthi’n adeiladu ein diwylliant o ansawdd, gwelliant parhaus a chyfathrebu. Gellir dod o hyd i enghreifftiau o’n harfer da a’n cydnabyddiaeth yn ein hadolygiad blynyddol.

Datblygu ein Pobl

Fel sefydliad, mae angen i ni sicrhau y gallwn ymateb i ofynion polisïau neu ofynion cenedlaethol mewn ffordd ystwyth, gan gefnogi gofynion addysgol a sgiliau ein gweithlu fel y gallwn ddarparu gwasanaeth o’r radd flaenaf i’n cwsmeriaid a’n rhanddeiliaid.

Gellir dod o hyd i enghreifftiau o sut rydym yn datblygu ein pobl yn ein hadolygiad blynyddol.

Mewnrwyd y Staff

Ble gall gweithwyr PCGC gael mynediad i’r newyddion, gwybodaeth staff a gwasanaethau diweddaraf.

Gwefan Mewnrwyd y Staff (Mae angen cysylltiad rhwydwaith GIG Cymru i ddefnyddio'r ddolen).

 

Rhannu: