Neidio i'r prif gynnwy

Rhyddid Gwybodaeth

 

Daeth Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (FOIA) i rym ar 1 Ionawr 2005, ac mae’n adlewyrchu newid polisi cenedlaethol mewn gweinyddiaeth gyhoeddus, o ddiwylliant a oedd unwaith yn gyfrinachol i ddiwylliant sydd bellach yn agored ac yn atebol.

Mae deddfwriaeth Rhyddid Gwybodaeth yn rhoi’r hawl gyffredinol i chi, y cyhoedd, gael mynediad at wybodaeth sydd gan unrhyw awdurdod cyhoeddus fel Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, yn amodol ar rai eithriadau cyfyngedig. I weld y Ddeddf, ewch i Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Os hoffech wneud cais am wybodaeth, cysylltwch â:

Tim Knifton
Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth

Gwasanaethau Corfforaethol

Ffôn: 02920 902272

E-bost: shared.services@wales.nhs.uk

 
 
Rhannu: