Neidio i'r prif gynnwy

Manylion Cyswllt Eraill

Mae'r manylion cyswllt isod yn cynnwys gwasanaethau eraill a allai fod yn ddefnyddiol i chi

 

Ymholiadau ynghylch cardiau meddygol, cofnodion meddygol a data eraill am gleifion:

  • Gogledd Cymru (Llanelwy) Ffôn: 01745 366740
  • De Cymru  (Abertawe) Ffôn: 01792 860430
  • De Cymru (Powys, Castell-nedd Port Talbot a Sir Benfro) Ffôn: 01792 860430
  • De Cymru (Caerfyrddin, Ceredigion a Phen-y-bont ar Ogwr) Ffôn: 01792 860430
  • De Cymru (Rhondda Cynon Taf, Bro Morgannwg, Merthyr Tudful, Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan a Chaerdydd) Ffôn 01495 300730 

 

Cyfleoedd swyddi ym Mhartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru. 

 

Er mwyn dod o hyd i'ch meddyg, eich deintydd, eich fferyllfa, eich clinig iechyd rhywiol, grŵp hunangymorth/cymorth agosaf a llawer mwy:

 

Gwybodaeth y Swyddfa Cofnodion Troseddol: www.gov.uk/crb-criminal-records-bureau-check/overview

 

Rhannu: