Neidio i'r prif gynnwy

Des Gymorth Recriwtio

recruitment helpdesk

Ffôn: 02921 500 200

Mae llinellau ar agor rhwng 8.30am a 4.30pm Dydd Llun i Ddydd Gwener.
Bydd y llinellau'n cau ar ddyddiadau cynlluniedig ar gyfer hyfforddiant a datblygiad gorfodol i weithwyr.
 

Amseroedd Cau Cynlluniedig 

Bydd y Ddesg Gymorth Recriwtio yn cau rhwng 12pm a 2.00pm ar gyfer hyfforddiant a datblygiad tîm gorfodol ar y dyddiadau a ddangosir isod:
 
 • Dydd Mercher 10 Ionawr 2024
 • Dydd Mercher 14 Chwefor 2024
 • Dydd Mercher 13 Mawrth 2024
 • Dydd Mercher 17 Ebrill 2024
 • Dydd Mercher 15 Mai 2024
 • Dydd Mercher 12 Mehefin 2024
 • Dydd Mercher 17 Gorffennaf 2024
 • Dydd Mercher 14 Awst 2024
 • Dydd Mercher 18 Medi 2024
 • Dydd Mercher 16 Hydref 2024
 • Dydd Mercher 13 Tachwedd 2024
 • Dydd Mercher 11 Rhagfyr 2024

Yn ystod yr amser hwn, bydd y llinellau ffôn ar gau. Fodd bynnag, bydd modd i chi anfon ymholiadau o hyd trwy e-byst.

Bydd rhai o’r sesiynau hyfforddiant y bydd ein staff yn eu gwneud yn ystod y cyfnodau hyn yn helpu ein timau gwasanaethau cwsmeriaid i wella’n barhaus, a byddant yn cynnwys:

 • Hyfforddiant ar sut i ddelio â gwrthdaro 
 • Sgiliau Gwasanaeth Cwsmeriaid
 • Trin Galwadau
 • Adeiladu Tîm
 • Gweithdai Mapio Prosesau / Taith y Cwsmer
 • Hyfforddiant Cymorth y Gyflogres

Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y bydd hyn yn ei achosi. Mae Gwasanaethau Cyflogaeth Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru yn ymrwymedig i wella’n barhaus a darparu gwasanaeth o ansawdd uchel i’n cwsmeriaid, a hynny trwy hyfforddi a datblygu ein staff trin galwadau rheng flaen.