Neidio i'r prif gynnwy

Des Gymorth Recriwtio

recruitment helpdesk

Ffôn: 029 2090 5353

Mae llinellau ar agor rhwng 8.30am a 4.30pm Dydd Llun i Ddydd Gwener.
Bydd y llinellau'n cau ar ddyddiadau cynlluniedig ar gyfer hyfforddiant a datblygiad gorfodol i weithwyr.
 

Amseroedd Cau Cynlluniedig 

Bydd y Ddesg Gymorth Recriwtio yn cau rhwng 12pm a 2.00pm ar gyfer hyfforddiant a datblygiad tîm gorfodol ar y dyddiadau a ddangosir isod:
 
  • Dydd Mawrth 13 Ebrill 2021
  • Dydd Mawrth 11 Mai 2021
  • Dydd Mawrth 13 Gorffennaf 2021
  • Dydd Mawrth 10 Awst 2021
  • Dydd Mawrth 14 Medi 2021
  • Dydd Mawrth 12 Hydref 2021
  • Dydd Mawrth 9 Tachwedd 2021
  • Dydd Mawrth 7 Rhagfyr 2021

Yn ystod y cyfnod hwn, bydd y llinellau ffôn ar gau, ond gellir anfon ymholiadau i mewn trwy e-bost neu gyfathrebiadau TRAC.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi

Mae Gwasanaethau Cyflogaeth PCGC wedi ymrwymo i sicrhau gwelliant parhaus ac i ddarparu lefel uchel o wasanaeth i'n cwsmeriaid drwy hyfforddi a datblygu ein tîm desg gymorth rheng flaen.