Gwasanaethau Dyfarniadau Myfyrwyr

 

Mae’r Gwasanaethau Dyfarniadau i Fyfyrwyr yn gweithredu Cynlluniau Bwrsari GIG Cymru sy’n darparu cyllid i fyfyrwyr gofal iechyd sy’n dilyn cyrsiau a ariennir gan y GIG yng Nghymru a myfyrwyr meddygol a deintyddol sy’n hanu o Gymru o fewn y DU.