Neidio i'r prif gynnwy

Cynllun Tymor Canolig Integredig

IMTP 2019-2020 side view
Rydym ni’n falch iawn o’r hyn rydym ni wedi ei gyflawni ers ein sefydlu ein 2011. Dros y tair blynedd nesaf a thu hwnt, byddwn ni’n parhau i gefnogi GIG Cymru trwy gydweithio er mwyn gwella effeithlonrwydd ac ansawdd. Byddwn ni’n parhau i ychwanegu gwerth trwy bartneriaeth gan ddatblygu, gwella ac ymestyn ein gwasanaethau i ddiwallu anghenion ein cwsmeriaid. Byddwn ni’n sefydlu “partneriaeth o ymddiriedaeth” er mwyn cefnogi GIG Cymru i fynd i’r afael â materion pwysig.
 
Rydym ni eisoes wedi dangos cynnydd sylweddol wrth gyflawni ein hamcanion allweddol ac mae ein cynllun yn dangos sut y byddwn ni’n parhau i wneud y gwelliannau eraill sydd eu hangen. Mae’r nodau rydym ni wedi eu nodi yn y Cynllun Integredig hwn yn heriol, serch hynny rydym ni’n ffyddiog bod gennym yr ymroddiad a’r gallu i’w cyflawni.

 

Dogfennau Defnyddiol

 
 

 

 

Gellir gweld fersiynau blaenorol o’r Cynllun Tymor Canolig Integredig isod:

 

pdf icon
 
Crynodeb Cynllun Tymor Canolig Integredig 2019-22 (PDF, 8.35MB)

 

pdf icon
 
Crynodeb Cynllun Canolig Integredig 2019-22 (PDF, 17.1MB)

 

pdf icon
 
Crynodeb Cynllun Canolig Integredig 2018-21 (PDF, 11.7MB)

 

Rhannu: