Neidio i'r prif gynnwy

Pecyn Cymorth Cyfathrebu

Dogfennau Allweddol

Lawrlwythwch ac edrychwch ar ddogfennau allweddol megis cytundeb ‘Ymatebion gorfodol i drais mewn gofal iechyd'.

Posteri

Lawrlwythwch gopïau o bosteri i’w harddangos yn adeiladau GIG Cymru megis Ysbytai, Meddygfeydd Teulu, Deintyddfeydd, Practisiau Orthodontydd a Gorsafoedd Ambiwlans.

Fideos

Defnyddiwch ein fideos i roi trosolwg o waith Grŵp Cydweithredol dros Atal Trais GIG Cymru.

Cyflwyniadau

Bydd y gyfres hon o gyflwyniadau yn helpu i egluro cefndir Grŵp Cydweithredol dros Atal Trais GIG Cymru. Gellir eu defnyddio mewn cyfarfodydd a gweithdai.

Templedi datganiadau i'r wasg

Addaswch y templedi datganiadau i'r wasg hyn i greu sylw yn y cyfryngau lleol am Grŵp Cydweithredol dros Atal Trais GIG Cymru.

Y Cyfryngau Cymdeithasol

Darganfyddwch fwy am ein sianeli Cyfryngau Cymdeithasol a sut y gallwch chi helpu i rannu gwybodaeth am Grŵp Cydweithredol dros Atal Trais GIG Cymru.

Baneri digwyddiadau

Defnyddiwch ein baneri digwyddiadau i hyrwyddo'ch cysylltiad â Grŵp Cydweithredol dros Atal Trais GIG Cymru yn y gweithle ac mewn digwyddiadau.

Logos

Defnyddiwch logos Grŵp Cydweithredol dros Atal Trais GIG Cymru mewn cyfryngau digidol ac argraffedig.

Lluniau

Mae ein cronfa luniau yn cynnwys lluniau o ansawdd uchel y gellir eu defnyddio mewn cyflwyniadau, ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol a dogfennau.

Straeon Llwyddiant

Straeon llwyddiant nodedig yn y wasg a'r cyfryngau ynghylch erlyniadau'r rhai sy'n defnyddio trais ac ymddygiad ymosodol tuag at staff y GIG.

Rhannu: