Neidio i'r prif gynnwy

Dogfennau Allweddol

Lawrlwythwch ein dogfennau allweddol sy’n rhoi trosolwg o Grŵp Cydweithredol dros Atal Trais GIG Cymru. Mae’r ddogfen ‘Ymatebion gorfodol i drais ym maes gofal iechyd’ isod.

Mae hwn yn gytundeb rhwng GIG Cymru, Llywodraeth Cymru, yr Heddlu, Gwasanaeth Erlyn y Goron a rhanddeiliaid eraill. Dyma ein prif ddogfen ac mae’n darparu’r sylfaen ar gyfer ein gwaith.

Mae copïau caled ar gael ar gais hefyd.

Cysylltwch â: darren.davies@wales.nhs.uk

 

 
 

Ymatebion Gorfodol I Drais Mwn Gofal Lechyd (PDF, 394KB)

 

 
 

Ymatebion Gorfodol I Drais Mwn Gofal Lechyd (PDF, 290KB)

 

 
 

Myfyrdodau ar lansio ymatebion gorfodol I drais ym maes gofal iechyd (PDF, 1.09MB)

Rhannu: