Neidio i'r prif gynnwy

Fideos

Gwyliwch a lawrlwythwch fideos am y Grŵp Cydweithredol dros Atal Trais.

 

Neges gefnogol gan y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Neges gefnogol gan Vaughan Gething, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru.

 

Fideo lansio’r Grŵp Cydweithredol dros Atal Trais.

Fideo lansio swyddogol y Grŵp Cydweithredol, sy’n cynnwys cyfweliadau gan Heddlu Gogledd a De Cymru a Chomisiynwyr Trosedd a Dr Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru.

 

Gweminar y Sefydliad Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol (IOSH) ar Drais ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Cyflwyniad gweminar gan Andrew Hynes, Pennaeth Anafiadau Personol, Gwasanaethau Cyfreithiol a Risg Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru a Chadeirydd y Grŵp Cydweithredol dros Atal Trais. Rhoddwyd y cyflwyniad i aelodau IOSH yn ystod mis Chwefror 2019

Rhannu: