Neidio i'r prif gynnwy

Barbara Courtney

Barbara Courtney

Ymunodd Barbara â GIG Cymru ym 1999 fel Ysgrifenyddes i Gyfarwyddwr Cyllid, Ymddiriedolaeth Iechyd GIG Conwy a Sir Ddinbych yn Ysbyty H M Stanley a symudodd i Wasanaethau Cronfa Risg Cymru yn 2002. 

Fel Rheolwr Busnes Gwasanaethau Cronfa Risg Cymru, mae Barbara yn gyfrifol am sicrhau bod y cyfrifoldebau busnes a threfniadau gweinyddol o fewn Gwasnaethau Cornfa Risg Cymru yn digwydd yn effeithiol ac yn effeithlon yn unol â pholisiau a gweithdrefnau NWSSP ac Ymddiriedolaeth GIG Felindre. Mae  Barbara’n gyfrifol am brosesu hawliadau cyfreithiol am ad-daliadau a hi yw’r ddolen gyswllt yn achos Taliadau Cyfnodol i hawlwyr.

Yn 2012, datblygodd a gweithredodd Barbara system electronig er mwyn prosesu a derbynebu hawliadau cyfreithiol gan wneud y broses i gyd yn weithrediad dibapur a chan arbed cost postio i GIG Cymru.