Neidio i'r prif gynnwy

Claire Monks

Bu Claire yn ysgrifenyddes yng Ngwasanaethau Cyfreithiol a Risg cyn gadael i ddilyn cymhwyster mewn Adnoddau Dynol. Ar ôl llwyddo i ennill ei chymhwyster CIPD, dychwelodd Claire i fod yn Rheolwr Gweithrediadau i Gronfa Risg Cymru. Yn ei rôl, mae’n cefnogi holl rwydweithiau a phrosiectau’r Gronfa Risg, mae’n rheoli’r gwaith o recriwtio gweithwyr sesiynol, secondiadau a gweithwyr cyflogedig ac mae’n ymdrin â materion Adnoddau Dynol o ddydd i ddydd.

Yn ei hamser hamdden, mae Claire yn mwynhau cerdded ei dau gi a threulio amser gyda’i ffrindiau.

Cyswllt


E-bost: Claire.Monks@wales.nhs.uk