Neidio i'r prif gynnwy

E-ddysgu

Er mwyn cefnogi mwy o ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o'r materion sy'n ymwneud â chydsynio i driniaeth, mae Cronfa Risg Cymru wedi sicrhau mynediad i blatfform e-ddysgu a ddatblygwyd gan EIDO Healthcare ac a ysgrifennwyd gan yr Athro Harpwood o Brifysgol Caerdydd a Chadeirydd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.

Anogir cyrff iechyd Cymru i hyrwyddo'r defnydd o'r modiwlau.

 

Mae'r modiwlau fel a ganlyn:

  • Cydsyniad EIDO – Cyflwyniad
  • EIDO CM1 – Cydsyniad yng Nghyd-destun y Fframwaith Cyfreithiol
  • EIDO CM2 – Cydsyniad ar Waith
  • EIDO CM3 – Galluedd a Chydsyniad
  • EIDO CM4 – Materion Diwedd Oes
  • EIDO SM1 – Obstetreg
  • EIDO SM2 – Pediatreg
  • EIDO SM3 – Cydsyniad mewn Meddygaeth Frys
  • EIDO SM4 – Cydsynio i Gyfranogi mewn Ymchwil
  • Asesiad Terfynol EIDO