Neidio i'r prif gynnwy

Polisi Model Cymru Gyfan ar gyfer Cydsynio i Gynnal Archwiliad neu Ddarparu Triniaeth

Mae Grŵp Cydsynio i Driniaeth GIG Cymru Gyfan wedi diweddaru Polisi Model GIG Cymru ar gyfer Cydsynio i Gynnal Archwiliad neu Ddarparu Triniaeth. Mae'r gwaith hwn yn adeiladu ar Gylchlythyr Iechyd Cymru – Canllaw ar gael Cydsyniad i Gynnal Archwiliad neu Ddarparu Triniaeth - canllawiau diwygiedig, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2017, sy'n amlinellu’r fframwaith cyfreithiol ac yn sicrhau dull cyson ledled Cymru.

Dylai pob corff iechyd yng Nghymru adolygu unrhyw bolisïau lleol i sicrhau eu bod yn gyson â pholisi Model GIG Cymru wedi'i ddiweddaru a'r Canllawiau diwygiedig.

Polisi Model ar gyfer Cydsynio i Gynnal Archwiliad neu Ddarparu Triniaeth

Llythyr gan y Dirprwy Brif Swyddog Meddygol at y Prif Weithredwyr ynghylch Polisi Model ar gyfer Cydsynio'r GIG a Ffurflenni Cydsynio Diwygiedig – 2018-10-25

Cylchlythyr Iechyd Cymru – Canllaw ar gael Cydsyniad i Gynnal Archwiliad neu Ddarparu triniaeth (24 Gorffennaf 2017)

Canllaw Llywodraeth Cymru ar gael Cydsyniad i Gynnal Archwiliad neu Ddarparu Triniaeth (Gorffennaf 2017)