Neidio i'r prif gynnwy

Taflen Wybodaeth i Gleifion – Cymru Gyfan – Ynglŷn â'r Ffurflen Gydsynio

 

Ceir isod ddolen i (Dolen i dudalen wahanol) – Taflen Wybodaeth i Gleifion – Ynglŷn â'r Ffurflen Gydsynio – Cymru Gyfan. Mae'r daflen hon yn darparu cyngor cyffredinol i'r claf am y broses gydsynio. Mae'r daflen ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. Bydd yn ofynnol i gyrff iechyd ddefnyddio’r daflen hon a bwydo’r wybodaeth leol berthnasol i rannau penodol o'r daflen lle nodir hynny.

 

 Ynglŷn â'r Ffurflen Gydsynio

 Am y ffurflen gydsynio Gwybodaeth i gleifion