Neidio i'r prif gynnwy

Camau Cyntaf

First Steps

Os oes diddordeb gennych mewn gwneud cais i gynllun Hyfforddiant Meddyg Teulu Arbenigol, ewch i wefan Deoniaeth Cymru am ragor o wybodaeth am y broses asesu a dyddiadau cau.

Derbynnir y rhan fwyaf o Feddygon Teulu Arbenigol dan Hyfforddiant ym mis Awst bob blwyddyn, gyda chyfnod derbyn arall ym mis Chwefror ar ôl ail-hysbysebu.

Os bydd eich cais cychwynnol yn llwyddiannus, cewch chi wahoddiad i fynychu Canolfan Asesu a gynhelir gan y Ddeoniaeth. Cewch wybod ar ôl hynny a ydych chi wedi bod llwyddiannus ai peidio. Os byddwch chi’n llwyddiannus, bydd y Ddeoniaeth yn gwneud cynnig ffurfiol.

Ar ôl derbyn cynnig ffurfiol bydd PCGC yn sicrhau y caiff pob Gwiriad Cyn Cofrestru ei gwblhau, gan gynnwys Iechyd Galwedigaethol, gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a statws Hawl i Weithio. Wedyn bydd yn anfon llythyr penodi at y Cofrestrydd Meddyg Teulu Arbenigol ynghyd â phecyn cofrestru. Caiff y contract cyflogaeth ei anfon i’r Cofrestrydd Meddyg Teulu Arbenigol cyn pen wyth wythnos o ddechrau ar y cynllun hyfforddi.

 

pdf icon
 

Proses y cynllun Hyfforddiant Arbenigol Meddygon Teulu