Neidio i'r prif gynnwy

Andrew Hynes

Daeth Andrew yn Gyfreithiwr cymwys yn 1991.

Cafodd Andrew ei hyfforddi gydag Edwards Geldard yng Nghaerdydd a Derby mewn ymgyfreitha masnachol, caffaeliadau a gwarediadau, ac yna ymunodd â’r cwmni ymgyfreitha masnachol arbenigol Bell & Co am ddeunaw mis. Ar ôl hynny, newidiodd gyfeiriad ac aeth i Orllewin Cymru fel ‘cyfreithiwr meddygon teulu’, yn gweithio ym meysydd cyfraith droseddol, ymgyfreitha sifil, hawliadau anafiadau personol ac esgeuluster clinigol gyda a heb gyllid cyhoeddus. Penodwyd yn bartner yno.

Ymunodd Andrew â’r Gwasanaethau Cyfreithiol a Risg yn 1998, lle cafodd ei benodi yn Bennaeth ar yr adran Anafiadau Personol. Mae wedi ymrwymo i’r GIG byth er hynny. Mae wedi bod ynghlwm ag ystod eang o brosiectau ac arloesi yn ymwneud â Rheoli Risg, gan gynnwys y Pasbort Codi a Chario Cymru Gyfan a’r prosiect Trais ac Ymddygiad a elwir ‘Tawelu’r Dyfroedd’, sy’n ceisio atal trais gan gleifion ar staff y GIG.

Yn ei amser rhydd, mae Andrew’n cadw’n heini trwy feicio mynydd a beicio ffordd. Mae’n hoff o wneud yoga ers ugain mlynedd. Mae hefyd yn ddyfarnwr rygbi cymwys.

Mae Andrew yn codi arian i elusennau bob yn ail flwyddyn mewn tasgau noddedig amrywiol.