Neidio i'r prif gynnwy

Amber Chapman

Mae Amber yn Baragyfreithiwr yn y Tîm Cleifion Cymhleth. Astudiodd LLB yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd, gan raddio ym mis Gorffennaf 2020. Yn ystod ei hastudiaethau, fe weithiodd ar Gynllun Pro Bono Prosiect Dieuogrwydd gan fynd i’r afael ag anghyfiawnder ac euogfarnau anghyfiawn. Mae Amber yn edrych ymlaen at astudio Cwrs Ymarfer y Gyfraith i gyrraedd ei huchelgais o ddod yn Gyfreithiwr.

Yn ei hamser hamdden, mae Amber yn dysgu ballet ac yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o ddosbarthiadau dawns. Mae hefyd yn mwynhau rhedeg a threulio amser gyda’i theulu a’i ffrindiau.