Neidio i'r prif gynnwy

Cynthia Brown

Mae Cynthia yn Gyfreithiwr gyda’r Tîm Cleifion Cymhleth. Mae’n rhoi cyngor ar faterion yn ymwneud â chyfraith galluedd meddyliol ac iechyd meddwl, gan ganolbwyntio ar achosion amddifadu o ryddid ac iechyd/llesiant yn y Llys Gwarchod. Mae Cynthia yn gallu cynorthwyo i ddatrys anghydfodau sy'n codi mewn ymarfer clinigol a chwestau.

Enillodd Cynthia ei gradd LLB a meistr LLM yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Dwyrain Llundain ac yna mynychodd Brifysgol y Gyfraith ar gyfer ei Chwrs Ymarfer Cyfreithiol.

Cyn ymuno â Gwasanaethau Cyfreithiol a Risg, bu Cynthia yn gweithio mewn ystod eang o sectorau ac enillodd brofiad helaeth mewn cyfraith llesiant cymdeithasol a rheolaeth ariannol.

Cymhwysodd fel cyfreithiwr yn 2019, ar ôl cwblhau ei chontract hyfforddi gyda Chanolfan Cyfraith Speakeasy yng Nghaerdydd, lle bu’n gwirfoddoli hefyd gyda chlinig Cyfraith Cyflogaeth Pro Bono.

Mae Cynthia yn mwynhau gwersylla, beicio, coginio ac mae hi'n dysgu Ffrangeg. Mae hi'n gwirfoddoli fel athrawes ysgol Sul yn ei heglwys.