Neidio i'r prif gynnwy

Sarah Coles

Ymunodd Sarah â Gwasanaethau Cyfreithiol a Risg ym mis Mai 2017 fel paragyfreithiwr yn y tîm Esgeulustod Meddygol. Cyn hynny bu’n gweithio mewn practis preifat gan ymdrin â hawliadau Anafiadau Personol. Cwblhaodd Sarah ei gradd yn y Gyfraith a Chwrs Ymarfer y Gyfraith ym Mhrifysgol De Cymru.

Yn ei hamser hamdden mae Sarah yn gwirfoddoli yn Anna’s Rescue Centre, sy’n achub cathod a chathod bach yn bennaf sydd angen help ar ôl cael eu gadael. Mae hefyd yn mabwysiadu cathod bach a chathod beichiog. Mae Sarah hefyd yn mwynhau mynd i’r gampfa a mynd i ddosbarthiadau ffitrwydd croes.