Neidio i'r prif gynnwy

Adam Leith

Enillodd Adam radd BA (Anrh) mewn Cerddoriaeth o Brifysgol Efrog, cyn cwblhau Diploma i Raddedigion yn y Gyfraith a Chwrs Ymarfer y Gyfraith yng Ngholeg y Gyfraith. Ymgymhwysodd yn gyfreithiwr yn 2011.

Roedd Adam yn gweithio fel cyfreithiwr cyflogaeth mewnol mewn awdurdod lleol mawr am nifer o flynyddoedd, lle byddai’n gweithio ag amrywiaeth o sefydliadau sector cyhoeddus ledled Dwyrain Lloegr. Ar ôl gweithio am gyfnod i gwmni cyfreithiol Winckworth Sherwood yn Llundain, ymunodd Adam â Gwasanaethau Cyfreithiol a Risg yn 2018.

Mae gan Adam brofiad o gynghori gweithwyr sector gyhoeddus ar bob agwedd o gyfraith cyflogaeth. Mae ganddo brofiad sylweddol hefyd o amddiffyn hawliadau yn y Tribiwnlys Cyflogaeth.

Mae Adam yn mwynhau rhoi hyfforddiant i gleientiaid er mwyn rhannu arfer da a lleihau’r risg o heriau llwyddiannus i brosesau rhwng cyflogwyr a gweithwyr.

Mae gan Adam ddau fab ifanc, felly does dim llawer o amser ganddo i ymlacio. Fodd bynnag, mae’n chwarae’r tiwba ac offerynnau taro pan fydd amser yn caniatáu hynny (ond dim ar yr un pryd!), ac mae’n mwynhau cerdded bryniau, darllen a bwyta cacennau.