Neidio i'r prif gynnwy

Meryl Hanmer

Astudiodd Meryl Cyfieithu a Dehongli (Ffrangeg a Sbaeneg) am y tro cyntaf ym Mhrifysgol Abertawe yn ystod y cyfnod hwn, cwblhaodd flwyddyn dramor lle bu’n astudio ym Mharis, Valencia a Brwsel. Ar ôl graddio ym 2014, enillodd Ganmoliaeth yn y Diploma Graddedig yn y Gyfraith ac aeth ymlaen i ennill Rhagoriaeth mewn Cwrs Drafftio Uwch ac Ymarfer Cyfreithiol LLM, ill dau o Brifysgol Abertawe.

Ar yr un pryd â gwneud ei GDP a’i LPC, cymerodd Meryl ran mewn nifer o gystadlaethau sgiliau cyfreithiol, y rhai mwyaf nodedig ohonynt oedd ennill cystadleuaeth tîm rhanbarthol Eiriolwr y Flwyddyn yn 2018, dod yn y pum uchaf yng nghystadleuaeth genedlaethol Cyfweld â Chleientiaid yn 2019, a dod yn y tri uchaf yn y gystadleuaeth Negodi ranbarthol yn 2020.

Dechreuodd Meryl ar ei gyrfa gyfreithiol fel Paragyfreithiwr Ymgyfreitha mewn practis preifat lle cafodd brofiad o waith cyfreithiol yn ymwneud â masnach, cyflogaeth, anafiadau personol a gofal. Wedyn, ymunodd â Gwasanaethau Cyfreithiol a Risg fel Cyfreithiwr dan Hyfforddiant ym mis Medi 2020.

Ar hyn o bryd, mae hi’n gwneud cwrs uwch yn y Gymraeg drwy Wasanaethau Cyfreithiol a Risg ac mae’n ceisio defnyddio’r Gymraeg lle bo hynny’n bosibl. Ers ymuno â’r tîm, mae Meryl hefyd wedi bod yn gysylltiedig â'r Grŵp Ymgysylltu â Staff Cyfreithiol a Risg a Rhwydwaith Anableddau Staff Ymddiriedolaeth Felindre.

Yn ystod ei hamser rhydd, mae Meryl yn mwynhau marchogaeth ceffylau, dawnsio neuadd a mynd am dro gyda Wallace, ei chi tair coes.