Neidio i'r prif gynnwy

Lowenna Taylor

Dechreuodd Lowenna weithio yn PCGIGC fel cynorthwyydd personol i’r Cyfarwyddwr Archwilio a Sicrwydd, a Chyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol, ond ar ôl ennill dyrchafiad yn llwyddiannus, mae Lowenna bellach yn Rheolwr Cymorth Busnes gyda’r Gwasanaethau Cyfreithiol a Risg. Mae ei rôl yn cynnwys bod yn gyfrifol am weinyddu staff a busnes, iechyd a diogelwch, a lles staff.

Y tu allan i’r gwaith, mae Lowenna yn chwarae’r corn tenor mewn bandiau pres ledled de Cymru, yn cystadlu ar lefel genedlaethol ac yn perfformio mewn lleoliadau fel Neuadd Frenhinol Albert!