Neidio i'r prif gynnwy

Charlotte Curl

Astudiodd Charlotte y Gyfraith ym Mhrifysgol Abertawe a graddiodd yn 2013. Mae’n aelod cyswllt o CILEx ar hyn o bryd ac mae wedi cwblhau ei diploma llwybr carlam yn ddiweddar i fynd ymlaen i lefel Graddedig. Mae’n gobeithio dod yn Gymrawd yn y flwyddyn sydd i ddod. Dechreuodd ei gyrfa yn Adran Gwasanaethau Cyfreithiol Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg, lle bu’n ymdrin yn bennaf ag achosion esgeulustod meddygol a hawliadau anafiadau personol, cwestau ac achosion unioni cam o dan y rheoliadau “Gweithio i Wella”.

Mae Charlotte yn mwynhau teithio a chymerodd flwyddyn allan i deithio o gwmpas Ewrop ac i Wlad Thai, Seland Newydd a de-ddwyrain Asia. Ar ôl iddi ddychwelyd, ymunodd â NewLaw Solicitors lle bu’n ymdrin ag achosion yn ymwneud ag Atebolrwydd Cyflogwyr a hawliadau Atebolrwydd Cyhoeddus ar ran yr hawlydd.

Yn ei hamser hamdden mae Charlotte yn mwynhau darllen, treulio amser â ffrindiau a theithio pan fo modd.

Cyswllt


E-bost: Charlotte.Curl@wales.nhs.uk