Neidio i'r prif gynnwy

Natalie Savage

Mae Natalie wedi cymhwyso fel Cymrawd Sefydliad Siartredig y Gweithredwyr Cyfreithiol ym mis Chwefror 2017

Enillodd Natalie ei gadd Cyfreithiol ym Mhrifysgol Morgannwg. Aeth ymlaen i astudio Diploma Graddedigion Llwybr Cyflym gyda Sefydliad Siartredig Gweithredwyr Cyfreithiol yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro.

Gweithiodd Natalie wedi gweithio mewn swyddfeydd busnes gweithgynhyrchu bach, gan ennill profiad o redeg busnes bach, gan gynnwys ariannu, hysbysebu a gwasanaeth cwsmeriaid. Ei rôl gyfreithiol gyntaf oedd gyda adran Cyfreithiol a Risg ym Mhartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru, lle dechreuodd weithio yn yr adran Anafiadau Personol. Yna trosglwyddodd Natalie i'r adran esgeulustod clinigol i ennill profiad gwerthfawr fel paragyfreithiol, cyn cymhwyso.

Mae Natalie yn delio ag amrywiaeth o hawliadau esgeulustod clinigol, sy'n cynnwys y rhai sy'n deillio o oedi wrth wneud diagnosis o ganser, rheoli orthopedig a materion gynaecolegol, gan gynnwys marw-enedigaethau a marwolaethau newydd-anedig. Mae Natalie hefyd yn cynnig cyngor mewn perthynas â Gweithio i Wella ac yn cynrychioli'r Bwrdd Iechyd mewn Cwestau.

Mae Natalie yn mwynhau pobi ac yn aml bydd yn cymryd rhan yng ngwerthiant teisennau elusennol misol yr adran. Mae hi hefyd yn mwynhau cadw'n heini gan gerdded mynyddoedd, dysgu ju-jitsu ac mae hyd yn oed wedi seiclo dros Bont Y Golden Gate yn San Francisco.

Mae hi hefyd wedi cymryd rhan yn her y Tri Chopa i helpu Canolfan Ganser Felindre.

Cyswllt


E-bost: Natalie.Savage2@wales.nhs.uk