Neidio i'r prif gynnwy

Paul Veysey

Paul Veysey

Ymgymhwysodd Paul yn gyfreithiwr yn 2004 ar ôl cwblhau ei gontract hyfforddi gyda Dolmans Solicitors.

Arhosodd Paul gyda Dolmans wedi iddo ymgymhwyso, gan ymuno â’r Tîm Ymgyfreitha Diffynyddion.

Wrth ddod yn bartner yn 2011, ymestynnodd ei ymarfer ym maes diffynyddion, gan amddiffyn atebolrwydd gwerth uchel cyflogwyr a’r cyhoedd mewn hawliadau anafiadau personol ar gyfer awdurdodau lleol a chleientiaid yswirio mawr. Mae Paul hefyd wedi cynrychioli yswirwyr modur, gan amddiffyn hawliadau anafiadau personol difrifol.

Ymunodd Paul â Gwasanaethau Cyfreithiol a Risg yn 2019 lle mae bellach yn gweithio fel Uwch Gyfreithiwr yn rheoli hawliadau meddygon teulu o fewn y Tîm Esgeulustod Clinigol Gofal Sylfaenol.

Yn ei amser hamdden, mae Paul yn mwynhau teithio, trecio, sgïo a DIY.