Neidio i'r prif gynnwy

Robert Hoddy

Cyn ymuno â’r Gwasanaethau Cyfreithiol a Risg, cwblhaodd Rob ei radd LLB ym Mhrifysgol Bryste yn 2015. Yna, fe’i penodwyd yn ddarlithydd gwadd ym Mhrifysgol Gambia.

Ar ôl dychwelyd i'r DU, cwblhaodd Rob radd LLM mewn Cyfraith Hawliau Dynol Rhyngwladol ym Mhrifysgol Essex. Roedd ei draethawd estynedig yn archwilio’r rhwymedigaethau iechyd cyhoeddus yn sgil yr hawl ryngwladol i iechyd.

Yna, bu Rob yn baragyfreithiwr i gwmni cyfreithiol o fewn yr adran Esgeulustod Meddygol.

Ymunodd Rob â’r Gwasanaethau Cyfreithiol a Risg yn baragyfreithiwr ym mis Awst 2018. Mae’n bwriadu dechrau astudio ar gyfer ei gymhwyster CILEx ym mis Ionawr 2019.