Neidio i'r prif gynnwy

Saumya Rai

Mae Saumya yn Bara-gyfreithiwr yn yr adran Esgeuluster Clinigol. Graddiodd o Brifysgol Caerdydd gyda Baglor mewn Fferylliaeth ac LLM mewn Agweddau Cyfreithiol Ymarfer Meddygol.

Ar ôl gorffen ei hastudiaethau, dechreuodd Saumya weithio i’r gwasanaethau Cyfreithiol a Risg. Mae hi’n arbenigo mewn helpu Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau i gyflwyno gwybodaeth, gan gynnwys yr agwedd “Gwersi a Ddysgwyd”, i Gronfa Risg Cymru, fel bod modd iddynt ad-dalu costau ymgyfreitha.

Cyswllt


E-bost: Saumya.Rai@wales.nhs.uk