Neidio i'r prif gynnwy

Stephanie Williams

Stephanie Williams

Symudodd Stephanie o Reading er mwyn cwblhau’r Cwrs Ymarfer y Gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd. Gwnaeth ei hyfforddiant gyda Chyfreithwyr Hugh James Solicitors yng Nghaerdydd a chymhwyso yn 2015. Ar ôl iddi gymhwyso, bu Stephanie yn arbenigo mewn hawliadau esgeulustod meddygol a chwynion Unioni’r GIG ar ran yr hawlwyr.
 
Mae gan Stephanie ystod eang o brofiad o bob math o hawliadau esgeulustod clinigol gan gynnwys hawliadau meddygon teulu, anafiadau orthopedig, hawliadau obstetrig, marw-enedigaethau a marwolaethau newydd-anedig, camgymeriadau cyffuriau, hawliadau cam-ddiagnosis, hawliadau deintyddol a hawliadau yn erbyn cartrefi nyrsio mewn perthynas â methiannau yng ngofal yr henoed.
 
Ymunodd Stephanie â Tîm Esgeulustod Clinigol Gofal Sylfaenol Gwasanaethau Cyfreithiol a Risg PCGC yn 2019 ac mae’n cynrychioli byrddau iechyd ledled Cymru mewn perthynas â Chynllun Indemniad Ymarfer Meddygol Cyffredinol Llywodraeth Cymru.
 
Mae Stephanie yn mwynhau bwyd da, treulio amser y tu allan a chodi arian ar gyfer Alzheimer’s Society Cymru yn ei hamser hamdden. Mae hi hefyd yn aelod o Gynghrair Pêl-feddal Caerdydd.