Neidio i'r prif gynnwy

Sarah Watt

Daeth Sarah yn Gyfreithiwr cymwys yn 1995. Cafodd Sarah ei gradd LLB yn y Gyfraith o Brifysgol Brunel. Yna aeth i Goleg y Gyfraith a sefyll arholiad terfynol Cymdeithas y Gyfraith. Hefyd, cwblhaodd gymhwyster rheoli ILM (Lefel 5).

Cwblhaodd Sarah ei chytundeb hyfforddi yn Nabarro Nathanson, ac yna aeth i weithio fel Cyfreithiwr yn Capsticks, ac yna yn Bevan Brittan fel Cyfreithiwr Cyswllt. Mae Sarah wedi gweithio i’r gwasanaethau Cyfreithiol a Risg fel cyfreithiwr ac arweinydd tîm yn yr adran Esgeuluster Clinigol ers dros 10 mlynedd. Mae hi’n arbenigo mewn ymgyfreitha Esgeuluster Clinigol, ac yn cynghori ar faterion gwerth uchel a chymhleth. Mae Sarah yn arbennig o brofiadol mewn ymchwiliadau proffil uchel.

Yn ei hamser rhydd, mae Sarah yn mwynhau mynd am dro gyda’i chi, sgïo a mynd allan am fwyd.