Neidio i'r prif gynnwy

Elizabeth Dawson

Derbyniwyd Elizabeth fel Cyfreithiwr yn 2001.

Dechreuodd ei gyrfa yn y Gyfraith fel Rheolwr Risg Cynorthwyol (Cwyno a Hawlio) yn Ymddiriedolaeth GIG y Rhondda, cyn dechrau ei chytundeb hyfforddi gyda’r gwasanaethau Cyfreithiol a Risg yn 1999, lle mae bellach yn Gyfreithiwr yn yr Adran Esgeuluster Clinigol. Ers mis Mehefin 2016, mae Elizabeth wedi bod yn gyfrifol am Dîm Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr.

Mae Elizabeth yn mwynhau pobi, rhedeg, darllen a mynd i’r sinema yn ei hamser rhydd, ac, er ei bod hi’n methu dioddef beiciau modur, mae hi’n hoff iawn o MotoGP. Hefyd, Elizabeth yw Cadeirydd y Gymdeithas Rieni ac Athrawon yn ysgol ei mab.