Neidio i'r prif gynnwy

Settor Tengey

Ymgymhwysodd yn gyfreithiwr yn 2014.

Astudiodd Settor y Gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd cyn cwblhau Cwrs Ymarfer y Gyfraith ym Mryste, lle enillodd ragoriaeth. Mae wedi ymddiddori mewn cyfraith feddygol erioed, ac mae wedi astudio meddygaeth, y Gyfraith a moeseg yn y Brifysgol

Ar ôl ymgymhwyso, bu Settor yn gweithio mewn cwmni cyfreithiol mawr ym Mryste lle arbenigodd mewn hawliadau esgeulustod meddygol. Ymunodd â Gwasanaethau Cyfreithiol a Risg yn 2017 ac mae’n delio â phob agwedd ar hawliadau esgeulustod meddygol, ar y cyd â darparu hyfforddiant i’r Byrddau Iechyd.

Yn ei amser hamdden, mae Settor yn mwynhau chwarae tenis a phêl-droed.