Neidio i'r prif gynnwy

Tracey Jackson

Daeth Tracey yn Gyfreithiwr cymwys yn 1996.

Cwblhaodd Tracey ei gradd yn y gyfraith a’r Cwrs Ymarfer Cyfreithiol cyn dechrau ei chytundeb hyfforddi gyda Gwasanaeth Cyfreithiol y Llywodraeth (Y Swyddfa Gymreig), a throsglwyddo i’r Gwasanaethau Cyfreithiol a Risg ar ôl cymhwyso. Bellach, mae hi’n Arweinydd Tîm yn yr adran Esgeuluster Clinigol. Dros y 21 blynedd diwethaf, mae Tracey wedi adeiladu ystod eang o brofiad a gwybodaeth ym maes hawliadau esgeuluster clinigol, yn amrywio rhwng hawliadau gwerth uchel yn ymwneud ag anafiadau yn ystod genedigaeth i amddiffyn hawliadau ynghylch diagnosis canser hwyr. Amddiffynnodd achos o hawlio yn ymwneud â dystocia’r ysgwydd yn llwyddiannus ar brawf, a daeth hwn yn achos nodedig.  

Mae gan Tracey ddau o blant, ac yn ei hamser rhydd, mae hi’n chwarae rhan weithredol yn nhîm pêl-droed lleol ei mab, fel is-hyfforddwr y tîm pêl-droed ieuenctid, trysorydd ac ysgrifennydd, sy’n golygu ei bod yn edrych ar ôl yr arian, yn ogystal â threfnu cystadlaethau a sicrhau bod yr hyfforddwyr dan reolaeth! Pan nad yw’n gwneud hynny, mae sylw Tracey’n troi at ofynion ei merch yn ei harddegau, sy’n brysur yn mynd i weithgareddau fel Girl Guides a dawnsio.