Neidio i'r prif gynnwy

Marcia Donovan

Ymgymhwysodd Marcia yn gyfreithiwr yn 1999.

Derbyniodd radd BA (Anrhydedd) mewn Hanes o Brifysgol Caerdydd. Cwblhaodd yr Arholiad Proffesiynol Cyffredin a Chwrs Ymarfer y Gyfraith ym Mhrifysgol Morgannwg.

Ymunodd Marcia ym mis Medi 2018. Cyn ymuno â’r GIG, treuliodd Marcia 12 mlynedd yn gweithio i dîm cyfreithiol Caffael a Chontractau mewnol Cyngor Caerdydd, gan ganolbwyntio’n bennaf ar gynghori ar waith caffael mawr/cymhleth ym maes gofal cymdeithasol. Mae meysydd arbenigol Marcia yn cynnwys gwaith caffael yr UE, contractau’r sector cyhoeddus, contractau masnachol, trefniadau cydweithredol, hawliau eiddo deallusol a materion rheoleiddiol cyffredinol yn ymwneud â’r sector cyhoeddus.

Yn ei hamser hamdden, mae Marcia yn mwynhau nofio a Pilates. Mae hefyd yn Llywodraethwr yn Ysgol Uwchradd Corpus Christi, Caerdydd.