Neidio i'r prif gynnwy

Canllawiau / Cwestiynau Cyffredin

Guides FAQ’s

Myfyriwr a Chanllawiau Gwneud Cais am Fwrsariaeth

Canllawiau cam wrth gam i BOSS (PDF,5.1mb)

Defnyddiwch y canllawiau cam wrth gam i BOSS wrth ichi gwblhau eich cais am fwrsariaeth y GIG ar-lein.

Logo Addysg a Gwella Iechyd Cymru

Cwestiynau Cyffredin am Delerau ac Amodau GIG Cymru

Gallwch ddod o hyd i Gwestiynau Cyffredin yn ymwneud â Thelerau ac Amodau GIG Cymru.

 

Meddyg graddedig a negeseuon Cwestiynau Cyffredin

Treuliau yn sgil Lleoliad Ymarfer Meddygol a Deintyddol a Chwestiynau Cyffredin

Dewch o hyd i wybodaeth yma am hawlio Treuliau yn sgil Lleoliad Ymarfer.

Student Bursary Timeline

Amserlen Bwrsariaeth Myfyrwyr

Dewch o hyd i’r amserlen ar gyfer y broses Cais am Fwrsariaeth yma.

 

Guide to the General Data Protection Regulation (GDPR)

Canllawiau ar y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR)

Dewch o hyd i wybodaeth am y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data yma.

Myfyrwraig yn cysylltu â

Cysylltwch â ni

Os oes gennych ymholiad am eich cyllid bwrsariaeth, gallwch gysylltu â ni trwy e-bost, ffôn neu ein cyfleusterau ar-lein.

Childcare timeline

Amserlen y Cais Gofal Plant

Gweler yr amserlen ar gyfer y broses Cais Gofal Plant yma.

 

Returners

Newid i Amgylchiadau Myfyriwr

Gweler gwybodaeth am dynnu cais yn ôl, gohirio, mamolaeth, dychwelyd ac estyniadau yma.

 

NWSSP FAQ

Cwestiynau Cyffredin am y Cynllun Symleiddio i Fyfyrwyr

Gweler Cwestiynau Cyffredin am broses y Cynllun Symleiddio i Fyfyrwyr yma.