Neidio i'r prif gynnwy

Dangosyddion Ansawdd Fferyllfeydd Cymunedol

Community Pharmacy Quality Indicators

Mae’r adroddiadau isod yn trafod nifer o bynciau a dangosyddion ansawdd mewn perthynas â fferyllfeydd cymunedol.  Mae adroddiadau ar gael yn y meysydd canlynol ar hyn o bryd:

  • Dangosyddion gwasanaethau ychwanegol
  • Dangosyddion presgripsiynu diogel

Mae’r wybodaeth yn rhoi trosolwg o wasanaethau ychwanegol fferyllfeydd, clystyrau a Byrddau Iechyd unigol, ynghyd â dangosyddion ansawdd ar gyfer pob gwasanaeth. 

Mae dangosyddion diogelwch i’w gweld ar gyfer fferyllfeydd a Byrddau Iechyd yn unig

I weld y llyfrau gwaith, bydd gofyn i chi lawrlwytho Tableau Reader. Mae hon yn feddalwedd rad ac am ddim y bydd modd i chi fanteisio’n llawn arni, a fydd yn eich galluogi i weld y pecynnau o lyfrau gwaith. Mae’n bosibl y bydd angen i’ch desg gwasanaethau leol osod y feddalwedd ar eich cyfer chi.

Lawrlwythwch ac echdynnu cynnwys y ffeil gywasgedig i’ch cyfrifiadur personol. Dwbl-gliciwch ar enw’r ffeil i agor y llyfr gwaith.

 

Syniadau ac awgrymiadau

  • Os nad oes gwybodaeth i’w gweld yn y llyfr gwaith, cliciwch ar fotwm ‘Run update’ ar y ddewislen neu fel arall cliciwch ar F9 ar eich bysellfwrdd.
  • Mae’r dangosfyrddau yn rhyngweithiol, a gall defnyddwyr weld data ar gyfer Byrddau Iechyd, clystyrau a fferyllfeydd.
  • Mae’r dangosfyrddau wedi eu trefnu’n adrannau ac yn is-adrannau. Dim ond clicio ar adran (e.e. 1,2,3) y bydd angen i ddefnyddwyr ei wneud, gan y bydd clicio ar elfen mewn graff yn mynd â chi i un o is-adrannau’r adran honno.
  • Defnyddiwch y saethau ar waelod yr adroddiad ar y dde i symud i adran 1 os nad adran 1 yw’r dudalen gyntaf ddiofyn.
  • Defnyddiwch ddewislen y dangosfwrdd i allforio neu i gopïo delwedd at ddibenion adrodd.
  • Cliciwch mewn adroddiad a threfnu’n esgynnol/disgynnol gan ddefnyddio’r eiconau ar y bar teclynnau.
  • Bydd y ddewislen ffenestr yn dangos rhestr o adroddiadau sydd ar gael. Cofiwch ddewis adroddiad yr adran er mwyn osgoi dychwelyd yr holl ddata.

Mae rhestr lawn o'n dogfennau i'w gweld yma.